Radiofrekvensablation (RFA)

På Surgicare Privatklinik är vi här för dig när du behöver oss. Vi har patienten i centrum och erbjuder snabb tillgång till undersökning och behandling på våra landsomfattande avdelningar.

 • Effektivt och smärtfritt
 • Priser från 9.800 SEK. per ben
 • Kort väntetid
 • Bedövning med lokalbedövning

RFA behandling av Åderbråck

RFA står för Radiofrequency Ablation, vilket är en minimalt invasiv procedur som används för att behandla åderbråck. Under proceduren förs en tunn, flexibel kateter in i den drabbade venen genom ett litet snitt. Katetern
levererar sedan radiofrekvensenergi till venens vägg, vilket gör att den värms upp och kollapsar. Den kollapsade venen absorberas så småningom av kroppen och blodflödet omdirigeras till friskare vener.
RFA är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för åderbråck som erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell venstrippningskirurgi. RFA är mindre invasivt, kräver kortare återhämtningstid och har en lägre risk för komplikationer. Dessutom kan RFA utföras på poliklinisk basis, vilket innebär att du som patient kan åka hem samma dag som du behandlas.
Vid alla medicinska ingrepp finns det risker involverade, så det är viktigt att du innan behandlingen diskuterar de potentiella fördelarna och riskerna med RFA med din läkare.

Så går behandlingen till

Först görs en ultraljudsskanning för att lokalisera och markera den defekta venen eller dåligt fungerande venen. Huden bedövas i det aktuella området där ett två millimeter långt snitt görs. Under lokalbedövning förs sedan ett litet flexibelt rör och en laserfiber upp i venen. Laservärmen gör att venen kollapsar och sluter permanent. Laserfibern dras slutligen ut mycket långsamt (cirka 2 mm/sekund).  När behandlingen är över tillsluts såret med plåster och bandageras.

Viktig information:

 • Behandlingen tar cirka 30 min.
 • Den gör inte ont.
 • Du kan gå från kliniken själv efter behandlingen.
 • Det är kort väntetid, max 1 vecka.
 • Pris: 9 800 SEK för ett ben, 17 600 SEK för båda benen.

Så går RFA till

 • RFA är mindre invasivt
 • Kräver kortare återhämtningstid
 • Har en lägre risk för komplikationer.
 • Dessutom kan RFA utföras på poliklinisk basis, vilket innebär att du som patient kan åka hem samma dag som du behandlas.

Så förbereder du dig

Behandlingen kräver ingen speciell förberedelse, men undvik att applicera kräm på huden på behandlingsdagen. Du bör också klä dig i löst sittande kläder och ha med dig några skor som är lätta att ta på efter ingreppet.

Efter behandlingen

Räkna med att få vänta 20 – 30 minuter för observation i väntrummet efteråt och att du kan få nedsatt styrka i benet samma dag (dock ovanligt). Veckan efter behandlingen är det vanligt att känna smärta på insidan av låret. Det är helt naturligt och inget att oroa sig för. Räkna med viss svullnad och några blåmärken på benen. De kommer att försvinna inom två till fyra veckor.

Du kommer att få ett bandage på såret och ett tryckbandage upp till knät. Om bandaget är för hårt, lossa det. Fungerar inte det så ta vid behov bort det helt och ta på dig stödstrumpor. Det kan uppstå mindre blodläckage (några centimeter stora) som syns på bandaget. Dessa är betydelselösa och inget att oroa sig för.
Under 14 dagar efter behandlingen ska du bära kompressionsstrumpor dagtid. Vid svullnad får du gärna använda strumpan under en längre tid. Ta av strumpan på natten.
Kompressionsstrumpan ska vara kompressionsklass 2 med ett tryck på 23- 32 mmHg och endast sitta under knäet, oavsett vilket ingrepp du har gjort.

Det kan vara bra att ha två par kompressionsstrumpor.
Du kan gå som vanligt direkt efter operationen. Undvik dock intensiv aktivitet som sport och cykling den första dagen. När du sitter, placera benet högt. Undvik också alkohol den första dagen, eftersom det kan öka blödningsbenägenheten.

Läs mer om: åderbråck ben