Lipom

På Surgicare Privatklinik är vi här för dig när du behöver oss. Vi har patienten i centrum och erbjuder snabb tillgång till utredning och behandling på våra landsomfattande avdelningar.

Här står vårt erfarna personal redo att hjälpa dig inom en mängd medicinska specialområden, där du är försäkrad om en högt specialiserad och sammanhängande behandlingsprocess. Hos oss är du alltid i trygga händer.

Lipom ( fettknöl )

Vad är en lipom?

Fettknoll klinikEn lipom (fettknöl) är en knöl av fettvävnad som vanligtvis finns precis under huden (subkutant). Det kan förekomma nästan överallt på kroppen men är mest vanligt förekommande på bålen, axlarna, nacken och armhålorna. Lipomer kan också bildas i muskler och inre organ.

En lipom kan beskrivas som en gummiartad knöl som känns rörlig och tenderar att växa långsamt, ofta över en period på månader eller år. De är vanligtvis små (vanligtvis mindre än 5 cm i diameter). I vissa fall kan de växa upp till 20 cm i diameter.

Det är ganska vanligt och förekommer hos 1 på 1 000 personer. Personer med lipom har vanligtvis bara en, men cirka 20 procent av de drabbade kan ha flera.

Det kan påverka alla åldersgrupper och kan till och med vara närvarande från födseln, men det bildas vanligtvis mellan 40 och 60 års ålder.

Är lipom cancer?

Ett lipom är nästan alltid godartat, vilket innebär att det inte är cancer och inte kommer att utvecklas till cancer. I mycket sällsynta fall kan en typ av cancer som kallas liposarkom, som utvecklas inom fettvävnad och liknar ett lipom, vara närvarande.

Viktig information:

  • Behandlingen tar ca 20 min.
  • Det gör inte ont
  • Du kan gå från kliniken själv efter behandlingen
  • Kort väntetid max 2 veckor
  • Pris från 2 500 SEK

Vad är orsaken till lipom?

Orsakerna till lipom är okända. Det är möjligt att de orsakas av fysisk skada, det vill säga en skada på den drabbade kroppsdel. Det är emellertid oklart om skadan orsakar ett lipom eller om det bara upptäcks som ett resultat av en slumpmässig observation på det specifika området av kroppen.

I andra fall kan det orsakas av genetiska tillstånd, som Gardner syndrom. Det är möjligt att ha lipomer på flera ställen på kroppen samtidigt, vilket kallas lipomatos. Det förekommer oftast hos barn. En annan orsak till lipom kan vara Madelung sjukdom, vilket är en sällsynt tillstånd som oftast är förknippat med män som konsumerar mycket alkohol.

Vad är symptomen på lipom?

Lipomer orsakar sällan smärta. De flesta människor har inga symptom. Dock kan en person med lipom ha smärta om det trycker på nerverna.

Hur diagnostiseras lipom?

I de flesta fall kan läkare diagnostisera ett lipom med en enkel fysisk undersökning. Men om det är stort och/eller smärtsamt kan läkaren beställa tester för att utesluta att det är cancer. Dessa tester kan inkludera en biopsi, datortomografi (CT-skanning) eller magnetisk resonanstomografi (MRI).

Hur behandlas lipom – Ta bort Fettknöl

I många fall behöver lipomer inte behandlas. Istället kan läkaren rekommendera att övervaka det regelbundet. Ibland kan en patient välja att ta bort det om de är oroade.

Om lipomet orsakar smärta eller påverkar rörligheten bör det tas bort. Vanligtvis gör läkaren ett litet snitt i huden och trycker ut det eller genomför en fettsugning.

Fettsugning kan vara användbart för större lipomer, men procedyren är förknippad med en högre risk för återväxt. Lipomavlägsnande utförs vanligtvis under lokalbedövning, och patienterna går hem samma dag.

I de fall där läkarna är osäkra om det är ett lipom, måste det utvärderas för att säkerställa att det inte är cancer innan någon behandling ges. Detta beror på att tillvägagångssättet för att ta bort det kan sprida cancer. Om det visar sig vara cancer kommer din läkare att diskutera olika behandlingsalternativ för att ta bort tumören.

Prognos För människor med lipom är prognosen mycket positiv. Eftersom det generellt sett är ofarligt och inte orsakar något obehag påverkar det inte patientens livskvalitet. Det ökar inte risken för andra sjukdomar, och personer som väljer att ta bort sina lipomer av kosmetiska skäl har sällan synlig ärrbildning.

Kontakt:

Om du har andra frågor är du välkommen att ringa vår klinik på telefonnummer 070 768 05 06 eller använda e-postadressen info@surgicare.se